AJ Rahastoyhtiö Oy, AJ Value Hedge

Rahasto

AJ Value Hedge sijoitusrahasto on absoluuttisen tuoton rahasto, mikä tarkoittaa sitä että rahaston tavoitteena on saavuttaa korkea absoluuttinen tuotto riippumatta siitä, mihin suuntaan osake- ja rahoitusmarkkinat kehittyvät. Absoluuttisesta tuottotavoitteesta johtuen rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Rahasto sopii vaativille, finanssimarkkinoiden toimintaa tunteville sijoittajille. Rahastoon sijoittavan tulee hakea sijoitukselleen korkeaa riskipitoista tuottoa 3-5 vuoden tähtäyksellä.

Rahaston sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Sijoituspäätöksen ajoituksessa käytetään apuna myös teknistä analyysiä. Rahaston varat voidaan sijoittaa rahastonhoitajien analyysimenetelmien avulla aliarvostetuiksi luokiteltuihin osakkeisiin. Rahaston riski hajautetaan sijoittamalla laajasti eri osakkeisiin. Maantieteellinen painotus on ensisijaisesti Suomen ja Ruotsin markkinoissa, lisäksi rahasto voi sijoittaa muille markkinoille, kuitenkin niin että rahaston sijoitukset ovat 80 % pohjoismaissa.

Rahaston toiminta muodostuu neljästä pääalueesta.

  1. Rahasto sijoittaa aliarvostettuihin osakkeisiin.
  2. Rahasto ei seuraa mitään vertailuindeksiä.
  3. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat laaja ja hajautettu osakesalkku
  4. Jos osakemarkkinoilta ei löydy sijoituspolitiikan mukaisia sijoituskohteita rahaston varat sijoitetaan käteiseen tai lyhytaikaisiin korkoinstrumentteihin.

AJ Value Hedge sijoitusrahaston rahastoesitteet löytyvät alla olevista linkeistä.

Avaintietoesite
Rahastoesite